Kontakt telefoniczny

Realizacje

Elewacja frontowa Pałacu "Pod Krzysztofory"

na Rynku Głównym w Krakowie

W XVII wieku połączono trzy gotyckie kamienicy w jeden duży plac który tworzy kompleks pałac "Pod Krzysztofory". Nazwa barokowego pałacu pochodzi od rzeźby św. Krzysztofa, który był w XIV w. atrybutem kamienicy. Elewacja frontowa w zasadniczej części pochodzi z barokowej przebudowy pałacu dokonanej w latach 1682-1684. Później elewacja była jeszcze kilka razy przebudowywana, ostatecznie w 1918 roku przyjęła obecny kształt. Od połowy lat 60 XX wieku budynek jest siedzibą główną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Zakres prac w których firma DeS uczestniczyła jako generalny wykonawca obejmował:

  • - konserwację tynków
  • - konserwację wnęki figury św. Krzysztofa
  • - konserwację detalu architektonicznego (gzymsy, dekoracje podokienne, nadproża)
  • - konserwacja i rekonstrukcja kamieniarki okien, portalu oraz okładziny parteru
  • - konserwacja bramy
  • - wymiana stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich